Deprecated: Function split() is deprecated in /home/strony/qtc.radio.org.pl/php/szablon/szablon.php on line 80 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/strony/qtc.radio.org.pl/php/szablon/szablon.php on line 80 Magazyn Krótkofalowców QTC OnLine
Przeszukiwanie:  

Nasze działy
Strona główna
Redakcja
W numerze
Galerie QTC OnLine
Prenumerata
Archiwum
A-QTC QSL
TRX-Baza
Callbook SP

SP-CW-C
Strona główna
SP-CW-C Rules polski
SP-CW-C Rules english
SP-CW-C Rules deutsch
Members
SP-DX Award
Keys
Links

SPCC-PZK
Regulamin
Członkowie
CQ Contest 2000

SP-OT-C
Strona główna

Dyplomy
Strona główna
GCR
SP Awards
SP Hunters
Dypl. okolicznościowe
Dyplomy wyczynowe

Zobacz
Giełda Sprzętu
Portal RadioSerwis
Propagacja
DX-Serwis
QSL via
Ekspedycje
 
Dyplomy okolicznościowe

1000-LECIE BISKUPSTWA W KOŁOBRZEGU
63 DNI
70 LAT PZK
80 LAT HARCERSTWA NA ZIEMI DZIAŁDOWSKIEJ
XXV LAT KOR
I LIKE AMATEUR RADIO
JOHANNES GUTENBERG
KORESPONDENT MK QTC 2000
MK QTC - 100
POLSKA NAFTA
SNR - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
SPACER PO BYDGOSZCZY
TORUŃ DZIEDZICTWEM KULTURY ŚWIATOWEJ
TURNIEJE RYCERSKIE NA ZAMKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU
WĄCHOCK
WROCŁAW MILENIUM 20001000-LECIE BISKUPSTWA W KOŁOBRZEGU
Wydawcą okolicznościowego dyplomu jest Kołobrzeskie Stowarzyszenie Krótkofalowców "NEPTUN". Dyplom wydawany jest z okazji 1000-lecia utworzenia Biskupstwa w Kołobrzegu. Należy uzyskać 1000 pkt. wg zasad: za QSO ze stacją okolicznościową 3Z1KG - 500 pkt., za QSO ze stacją klubową SP1KYB - 200 pkt., za QSO ze stacją indywidualną z Kołobrzegu - 100 pkt. Koszt dyplomu dla stacji SP wynosi 8 zł; dla stacji zagranicznych 4 IRCs. Zgłoszenia na adres: Roman Dorobisz SP1DMD, ul. Kaliska 13/21, 78-100 Kołobrzeg. Wpłaty na konto: Kołobrzeskie Stowarzyszenie Krótkofalowców "Neptun", skr. poczt. 113, 78-100 Kołobrzeg, PBK oddział w Kołobrzegu, r-k nr 11101327-2974-2700. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia. Do dyplomu zalicza się QSOs przeprowadzone w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku. Stacje z Kołobrzegu: SP1BKS, SP1BMJ, SP1BXS, SP1COU, SP1DMD, SP1EUS, SP1JJB, SP1JON, SP1LJQ, SP1NQA, SP1NQU, SP1RKJ, SP1UJG, SP1UJT, SQ1DNJ, SQ1EIL, SQ1EIU, SQ1EIR, SQ1EIX, SQ1EIY.

63 DNI
Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia rocznic Powstania Warszawskiego 1944 r. Wydawcą jest Włodzimierz Nawrot SP5NHV. Dostępny jest dla nadawców i SWLs po zdobyciu 63 punktów. Zalicza się łączności przeprowadzone ze stacjami pracującymi z Warszawy w okresie od 1 sierpnia do 2 października każdego roku. Do dyplomu zalicza się także QSOs ze stacjami spoza Warszawy, jeśli używają znaków okolicznościowych tematycznie związanych z obchodami rocznicowymi. Punkty zdobyte w różnych latach można sumować. Punktacja: QSO ze stacją wydawcy dyplomu (SP5NHV, SO5PW, SO5DC, SN5PW, 3Z5PW) - 23 pkt., QSO ze stacją klubową ZHP QRV z Warszawy - 15 pkt., QSO z inną stacją klubową QRV z Warszawy - 8 pkt., QSO ze stacją indywidualną QRV z Warszawy - 5 pkt., QSO ze stacją okolicznościową (tematycznie związaną z PW) spoza Warszawy - 5 pkt. Zalicza się łączności od roku 1994 przeprowadzone dowolnymi emisjami i na dowolnych pasmach amatorskich. Punktacja na KF i UKF identyczna. Na UKF QSOs za pośrednictwem przemienników nie są zaliczane. Koszt dyplomu - 10 zł. Zgłoszenia (obowiązuje lista GCR) na adres: Włodzimierz Nawrot, ul. Gorlicka 6/71, 02-130 Warszawa. Wpłaty na konto: WBK S.A. oddział w Warszawie, rachunek nr 10901043-25250-170-4-4. Na przekazie należy określić cel wpłaty i podać swój znak wywoławczy.

70 LAT PZK
(1) Wydawca: ZG PZK. (2) Cel wydawania: uczczenie 70 rocznicy powołania do życia Polskiego Związku Krótkofalowców. Dyplom dostępny jest dla stacji polskich i zagranicznych oraz nasłuchowców. (3) Termin i czas: do dyplomu zalicza się QSO przeprowadzone od 1 stycznia do 31 grudnia .2000 roku. (4) Pasma i emisje: pasma i emisje dowolne; łączności mieszane i cross-band niedozwolone. Dopuszcza się prowadzenie QSOs przez przekaźniki naziemne i satelitarne. Łączności należy przeprowadzić w wycinkach pasm, przeznaczonych dla danego rodzaju emisji. (5) Warunki uzyskania dyplomu: należy zebrać 70 pkt. Punkty przydzielają wyłącznie stacje członków PZK zarówno indywidualne jak i klubowe, wykazane na liście "Serwis QSL" w 2000 roku. (6) Punktacja: QSO ze stacją członka PZK - 2 pkt., ze stacją okolicznościową członka PZK pracującą z okazji jubileuszu PZK - 4 pkt. , QSO ze stacją HF70PZK - 10 pkt. QSO z członkiem PZK w EU – 20 pkt., QSO z członkiem PZK spoza Europy – 20 pkt. QOS z HF70PZK/P – 2 pkt. Zalicza się także wszystkie dotychczasowe QSOs ze stacjami PZK - SP3PZK, SP5PZK, HF65PZK, SP0PZK i 3Z0PZK. Każde takie QSO - 5 pkt. Dla stacji SWL punkty daje tylko jedna stacja podczas QSO zaznaczona w zgłoszeniu. (7) Zgłoszenie: na obowiązujących drukach Award Application. (8) Opłata za dyplom: stacje polskie, członkowie PZK 10 zł; pozostali 15 zł. Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto ZG PZK: WBK oddział w Lesznie, r-k nr 10901245-41683-128-00-0. Stacje zagraniczne - 10 IRC lub 10 DM lub 7 USD. Zgłoszenia i kopię dowodu wpłaty na adres: Award Manager PZK, Augustyn Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfantego 5b/1, 47-232 Kędzierzyn-Koźle 12. (9) Warunek dodatkowy dla stacji polskich: osoby, które dołączą do zgłoszenia własne opracowanie pod tytułem "Moja historia krótkofalarstwa" są zwolnione z obowiązku dokonywania wpłaty pieniężnej.

80 LAT HARCERSTWA NA ZIEMII DZIAŁDOWSKIEJ
Wydawcą pamiątkowego dyplomu jest HKŁ "Świst" SP5ZHT" a honorowym patronem Burmistrz miasta Działdowa. Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia rocznic: 80-lecia harcerstwa na Ziemi Działdowskiej oraz 80-lecia powrotu Działdowa na ziemie polskie. Dyplom można otrzymać po zdobyciu w okresie od 1 do 30 czerwca br. 80 punktów za łączności z członkami klubu i stacją klubową. Punktacja na KF: QSO ze stacją 3Z80H - 40 pkt., QSO z tą stacją QRV w ramach obchodów jubileuszy w dniu 17 czerwca br. - dodatkowe 10 pkt., QSO ze stacją SP5ZHT - 20 pkt., każde QSO z SP5GFB, SQ5AZZ, SQ5FLE, SQ5LWA, SQ5LWB, SQ5LWC i SQ5LWO - po 10 pkt. Także za każde QSO przeprowadzone w czerwcu ze stacją harcerską - 10 pkt. Za pracą na UKF dyplom przyznawany jest: za jedno QSO w dniu 17 czerwca br. z 3Z80H lub za dwie łączności w ww terminie z SP5ZHT i jedną stacją indywidualną. Koszt dyplomu dla stacji SP - 7 zł. Zgłoszenia zawierające wykaz wymaganych QSOs oraz opłatę należy przesłać na adres: HKŁ "ŚWIST SP5ZHT, ul. Chopina 4, 13-200 Działdowo. Informacje dodatkowe lub pytania pod numerem telefonu: 0605 599279 (Marek SQ5FLE).

XXV LAT KOR
Wydawcą pamiątkowego dyplomu jest Koło Oficerów Rezerwy przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Dyplom ma na celu upamiętnienie Jubileuszu założenia KOR. Dyplom przyznawany jest za nawiązanie łączności/nasłuchów z okolicznościową stacją 3Z0KOR oraz jedną z nw stacji klubowych LOK: SP4KCM, SP4KEV, SP4KCF, SP4KHM , SP4KIE, SP4KIG, SN4K (SP4KGB) i SP4PIN. Zalicza się QSOs przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. Koszt dyplomu dla stacji polskich wynosi 10 zł. Zgłoszenia na adres: LOK, Klub SP4KSY, ul. Westerplatte 1, 10-446 Olsztyn. Wpłaty na konto: LOK OSZK Olsztyn, PBK II oddział w Olsztynie, r-k nr: 11101385-2176-2700-1-19. Dyplom dostępny jest także dla stacji zagranicznych za nawiązanie łączności ze stacją okolicznościową 3Z0KOR QV w okresie od 25 kwietnia do 31 maja br. Koszt dyplomu - 5 USD lub 7 DM.

I LIKE AMATEUR RADIO
"I Like Amateur Radio" jest wyróżnieniem przyznawanym przez redakcję Magazynu Krótkofalowców QTC. Wyróżnienie to przyznawane jest w postaci specjalnych kart QSL zawierających graficzny motyw "ILAR". Dyplom posiadają: #1 SP6LV Andrzej de Ostoja Domaradzki, #2 SQ7BCG Andrzej Buras, #3 SP8QED Łukasz Komsta, #4 DJ0MAQ Czesław Grycz, #5 SQ6LAW Zdzisław Walków, #6 SP2BMX Jan Gimiński, # 7 SP5UAF Tomasz Barbachowski, #8 DJ9ZB Franz Lagner, #9 N6AW Jan David Perkins, #11 SP2HHX Włodzimierz Jażdżyk, #12 SP2AYC Piotr Markowski, #13 SP2BIK Jerzy Antczak, #14 SP2DX Wiesław Wysocki, #15 SP2FAV Ryszard Siekierski, #16 SP2FBC Andrzej Macierzyński, #17 SP2IW Ryszard Czerwiński, #18 SP2GUV Henryk Kowalski, #19 SP2JPG Wojciech Cwojdziński, #20 SP2JS Stanisław Maciejkiewicz (SK), #21 SP2LNW Sławomir Dymek, #22 SP2RIC Ireneusz Dołkowski, #23 SP2RIT Adam Smyczek, #24 SP3CUG Ryszard Grabowski, #25 SP3EIJ Jan Pucek, #26 SP5BLD Jerzy Kucharski, #27 SP5LP Jerzy Chmielewski, #28 SP5XSB Piotr Herko, #29 SP6BOW Augustyn Wawrzynek, #30 SP6DVP Krzysztof Bieniewski, #31 SP6LB Zdzisław Bieńkowski, #32 SP6VGS Grzegorz Sarnecki, #33 SP9TNM Piotr Ochwał, #34 SP6TPM Rafał Krawiec, #35 SP6VGP Piotr Gosk, #36 SP7GV Stanisław Workiewicz, #37 SP7LA Antoni Zębik, #38 SP8HR Zbigniew Rybka, #39 G0DSJ Janusz Wszeborowski, #40 SP9TAJerzy Sulikowski (SK), #41 SP9ZW Ginter Kupka, #42 SP2NBA Jerzy Zander , #43 SP2FCW Antoni Fijał, #44 SP2AO Tadeusz Karolczak (SK), #45 SP8RHW Wanda Kuliga.
Szczegółowe informacje: MK QTC, ul. Wielmoży 5B, 82-337 Suchacz-Zamek. E-mail: sp2fap@elblag.kwp.gov.pl

JOHANNES GUTENBERG
Wśród wielu wybitnych postaci mijającego tysiąclecia osoba mogunckiego wynalazcy druku zajmuje poczesne miejsce. W plebiscytach na najwybitniejszych ludzi, których działalność w najbardziej znaczący sposób wpłynęła na oblicze świata w minionym tysiącleciu, kilka światowych agencji wskazało właśnie na Jana Gutenberga. Dla upamiętnienia tej wybitnej postaci, dzięki której sztuka drukarska szybko upowszechniła się w Europie, otwierając przed ludzkością nieznane dotąd możliwości komunikowania się Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców wraz z Komitetem Mieszkańców Osiedla im. Jana Matejki w Gdańsku-Wrzeszczu wznawia wydawanie dyplomu "Johannes Gutenberg" będącego jednocześnie przypomnieniem 500-letniej historii sztuki drukarskiej w Gdańsku. Dyplom wydawany będzie corocznie za łączności (nasłuchy) przeprowadzone w ostatnim tygodniu maja. Warunkiem otrzymania dyplomu jest:
Na KF - przeprowadzenie łączności ze stacją okolicznościową SN0 JG oraz z co najmniej dwiema stacjami już posiadającymi dyplom "Jan Gutenberg" wydany przez TSK,
Na UKF - przeprowadzenie łączności ze stacją okolicznościową SN0 JG lub z co najmniej dwiema stacjami już posiadającymi dyplom "Jan Gutenberg" wydany przez TSK.
Uwaga: Wszystkie stacje organizatora (wykaz poniżej) należy traktować jako posiadające dyplom JG.
Dla stacji EU i DX - przeprowadzenie łączności ze stacją okolicznościową SN0 JG.
Zalicza się łączności przeprowadzone w ostatnim tygodniu miesiąca maja każdego roku.
Wykaz stacji organizatora: LA7YJA , NN6D, SP2AYC, SP2CI, SP2DNI, SP2HBN, SP2JK, SP2MHA, SP2MHC, SP2NBH, SP2NBI, SP2SCU, SP2TFT, SP2TFV, SP2WED, SP2WHT, SP2QBC, SP2QBN, SQ2BXI, SQ2BXJ, SQ2DPJ, SQ2DPW, SQ2EEK, SQ2EEQ, SQ2EER, SQ2HFF, SQ2HFK, SQ2WHR, SQ2WHT. Koszt dyplomu dla stacji SP - 5 zł; . dla stacji zagranicznych - 5 IRC. Zgłoszenia i wpłaty na adres: Award Manager Stanisław Leszczyna SQ2EEQ, Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, ul. Rzęsna 1, 80-716 Gdańsk.

KORESPONDENT MK QTC 2000
Od 1 stycznia 2000 roku każda nadesłana i opublikowana w MK QTC informacja (w tym także dobrej jakości fotografie, QSL stacji okolicznościowych, dyplomy, humory itp. pamiątki) będzie rejestrowana. Dla korespondentów, którzy nadeślą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku co najmniej 20 różnych informacji przyznany będzie specjalny dyplom honorowy pn. "Korespondent MK QTC 2000" oraz certyfikat i identyfikator uprawniający do reprezentowania redakcji MK QTC w najbliższym środowisku krótkofalarskim. Wyróżnieni w taki sposób Czytelnicy będą mieli również prawo do 50-procentowego abonamentu w roku 2001 oraz do zniżek przy druku kart QSL w naszym wydawnictwie. Indywidualne potwierdzenie wykorzystania nadesłanego materiału odnotowywane będzie w rubryce "TNX", TNX" oraz podane będzie w nawiasach na końcu opublikowanego materiału. Nadsyłający informacje i materiały do MK QTC każdą przesyłkę zaopatrują w numer porządkowy (od 1 do 20, lub dalej). Np. Informacja nr 01: "Od 1 do 30 czerwca 2000 roku czynna będzie okolicznościowa radiostacja amatorska ze znakiem SP0QTC. Okazją jest wydanie 100 numeru miesięcznika QTC. QSL via SP2FAP".; Informacja nr 02: "W dniach 12-13 kwietnia br. w Piekarach Śląskich odbyła się impreza p.n. Wiosna Młodych. Była QRV stacja SN0WM. QSL via SP9ZW"; Informacja nr 03: "16 maja w miejscowości Suchacz koło Elbląga odbyły się zawody ARS. Startowało 124 zawodników. Była QRV stacja SP0FOX. QSL via SP2RIT" itp. Oczywiście informacje mogą być obszerniejsze i w miarę możliwości uzupełniane fotografiami lub kartami QSL.

MK QTC - 100
1. Czerwcowy Maraton "MK QTC-100" ma na celu upamiętnienie wydania setnego numeru naszego miesięcznika. W proponowanej zabawie operatorskiej mogą brać udział wszyscy chętni licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy - nie tylko Czytelnicy.
2. Maraton rozgrywany jest od w dniach 1 do 30 czerwca br. na pasmach KF i UKF.
3. Spełnienie warunków niniejszego regulaminu wyróżnione będzie przyznaniem przez redakcję pamiątkowego dyplomu pn. "MK QTC-100".
4. Aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić na pasmach KF łączności z co najmniej 100 różnymi Czytelnikami Magazynu. Na pasmach UKF (>30 MHz) obowiązuje zaliczenie co najmniej 50 dowolnych łączności, w tym co najmniej 5 QSOs z Czytelnikami naszego pisma.
5. Każde QSO z członkiem Honorowej Rady Programowej (HRP) i aktualnej Rady Programowej (RP) MK QTC liczy się podwójnie. QSO z Redaktorem Naczelnym (SP2FAP) zastępuje 10 wymaganych łączności. Za Czytelnika MK QTC uważa się osobę prenumerującą MK QTC oraz każdego nadawcę z klubu prenumerującego nasz miesięcznik.
6. Dyplom mogą zdobyć również nasłuchowcy po "zaliczeniu" co najmniej 100 różnych Czytelników wg zasad ujętych w pkt.5.
7. Zgłoszenie na dyplom powinno zawierać tylko znaki wywoławcze korespondentów zestawione w porządku alfabetycznym.
8. Dla prenumeratorów MK QTC dyplom jest bezpłatny. Pozostałych obowiązuje jedynie opłata porto wysokości 3 zł - w znaczkach pocztowych. Zgłoszenia na adres:
Redakcja MK QTC, ul. Wielmoży 5b, 82-337 Suchacz-Zamek. E-mail: sp2fap@lblag.kwp.gov.pl
9. Dla trzech nadawców, którzy w ciągu miesiąca czerwca nawiążą najwięcej QSOs z czytelnikami MK QTC - bezpłatne prenumeraty na cały 2001 rok.

Członkowie HRP i RP "MK QTC": 7J6AAK/2, DJ0MAQ (SP3FUK), DJ9ZB, G0DSI, N6AW, SM0JHF, SP1AEN, SP1MHV, SP1THJ, SP2AYC, SP2BIK, SP2DX, SP2FAV, SP2FBC, SP2FCW, SP2GUV, SP2HHX, SP2IW, SP2JPG, SP2LNW, SP2NBA, SP2RIC, SP2RIT, SP3CUG, SP3EIJ, SP4WRF, SP5BLD, SP5LP, SP5NHV/ DL3KDC), SP5UAF, SP5XSB, SP6BOW, SP6DVP, SP6LB, SP6LV, SP6TPM, SP6VGP, SP6VGS, SP7GV, SP7LA, SP8DHJ, SP8HR, SP8QED, SP8RHW, SP9AVR, SP9DQY, SP9ENO, SP9HQJ, SP9TNM, SP9ZW, SQ3HXG, SQ6LAW.

POLSKA NAFTA
Wydawcę dyplomu jest OP PZK w Krośnie. Jest to seria 5-ciu różnych dyplomów w zależności od przypadającej w danym roku rocznicy: (a) 1996 rok - POLSKA NAFTA, (b) 1997 rok - POLSKA NAFTA - 175 - lecie urodzin Ignacego Łukasiewicza, (c) 1998 rok - POLSKA NAFTA - 145 - lecie polskiego przemysłu naftowego, (d) 1999 rok - POLSKA NAFTA - 145 - lecie założenia pierwszej kopalni ropy naftowej w Bóbrce, (e) 2000 rok - POLSKA NAFTA 2000. Celem wydawania dyplomu "POLSKA NAFTA" jest ocalenie od zapomnienia i popularyzacja historii związanej z kolebką krajowego i światowego przemysłu naftowego. W 1853 roku Ignacy Łukasiewicz opatentował metodę uzyskiwania nafty w procesie destylacji ropy naftowej, 31 lipca 1853 roku oświetlił szpital we Lwowie pierwszymi w świecie lampami naftowymi. Fakt ten został uznany za początek krajowego przemysłu naftowego. W 1854 roku zakłada w Bóbrce koło Krosna pierwszą na ziemiach polskich a także pierwszą w świecie kopalnię ropy naftowej, zakłada pierwsze destylarnie ropy w Ulaszowicach (1856), Klęczanach (1859), Polance k/Krosna (1861), Chorkówce (1865) i w Dukli (1880). Dyplom dostępny jest dla nadawców i nasłuchowców. Warunkiem uzyskania dyplomu dla stacji SP jest zdobycie na KF lub UKF co najmniej 145 pkt. za łączności ze stacjami organizatora "Konkursu o replikę lampy Ignacego Łukasiewicza". Dla stacji zagranicznych na KF lub UKF co najmniej 70 pkt. Uwaga! Dyplom zdobywa się tylko podczas trwania konkursu. Spełnienie powyższego warunku uprawnia do uzyskania dyplomów z poprzednich edycji po dokonaniu dodatkowych opłat (1996- 9 zł, 1997- 9 zł, 1998 - 9 zł. 1999 - 10 zł.). Punktacja: stacje organizatora pracujące ze Skansenu Naftowego lub kopalni ropy naftowej w Bóbrce - 10 pkt. Dodatkowo można uzyskać 10 punktów za prawidłową odpowiedź na pytanie zadane przez stacje pracujące ze Skansenu Naftowego w Bóbrce (max. 2 pytania); stacje organizatora pracujące ze stałego lub terenowego QTH związanego z przem. naftowym oraz laureaci poprzednich konkursów - 5 pkt.; stacje organizatora pracujące ze stałego lub terenowego QTH nie związanego z przemysłem naftowym - 3 pkt. Opłata za dyplom wynosi dla stacji SP - 10 zł; dla stacji zagranicznych - 3 IRC. Wpłata na konto Oddziału Podkarpackiego PKO BP o/Krosno, r-k nr 10202964-170266-270-1-111. Zgłoszenia zawierające wykaz łączności i uzyskanych punktów + ksero dowodu wpłaty należy przesłać w terminie 14 dni od zakończenia konkursu na adres: PZK Oddział Podkarpacki, skr. poczt. 94, 38-400 Krosno 1. Stacja organizatora lub laureat otrzymuje dyplom za przeprowadzenie podczas konkursu minimum 45 QSOs na KF lub 15 QSOs na UKF i dokonaniu opłaty. Uwaga! Z okazji jubileuszu 145-lecia założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce zostały wydane przez Oddział Podkarpacki PZK medale okolicznościowe dwustronne z jednej strony popiersie Ignacego Łukasiewicza, z drugiej jeden z pierwszych szybów naftowych. Wielkość medalu 7 cm; odlew z brązu.

SNR - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Dyplom SNR przyznawany jest za łączności/nasłuchy przeprowadzane na przełomie starego i nowego roku. Organizatorem imprezy operatorskiej pn. Szczęśliwego Nowego Roku jest redakcja MK QTC. Podczas łączności krótkofalowcy wymieniają życzenia noworoczne. Każdy znak stacji, która brała udział w SNR jest drukowany na dyplomie. Aktualny regulamin - każdy grudniowy numer MK QTC.

SPACER PO BYDGOSZCZY
Organizator: prezydent miasta Bydgoszczy, Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP oraz Inspektorat Łączności. Cel: promocja Bydgoszczy w środowisku krótkofalowców Polski i świata, zapoznanie krótkofalowców z dokonaniami miasta, zapoznanie z architekturą miasta oraz sławnymi Bydgoszczanami. Uczestnicy: operatorzy stacji amatorskich nadawczych i nasłuchowych z Polski i świata. Czas trwania: od 1 kwietnia do 31 maja każdego roku. Można zdobyć w danym roku tylko jeden stopień (czas zdobywania dyplomu nieograniczony). Kolejny stopień to barwna naklejka z zabytkową budowlą miasta, pomnikiem lub współczesną architekturą. Wymagania: stacje nadawcze i nasłuchowe z SP i z Europy dyplom mogą otrzymać po zdobyciu 15 pkt.; DX - po zdobyciu 10 pkt. Punktacja: QSO/SWL ze stacjami SP2ZAO i SP2ZCI po 2 pkt. QSO/SWL ze stacjami Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej SP2ZBE, SP2ZBS, SP2ZFO (Toruń) i SP2ZCH (Inowrocław) po 1 pkt. QSO/SWL ze stacją indywidualną lub klubową PZK i LOK z Bydgoszczy po 1 pkt. Uwaga! W dniu 19 kwietnia stacje dają podwójną liczbę punktów - jest to dzień nadania praw miejskich dla Bydgoszczy przez króla Kazimierza Wielkiego. Do dyplomu zalicza się punkty zdobyte na pasmach KF i UKF. Nie zalicza się QSO przez przemienniki. Dyplom jest bezpłatny (mile widziane zużyte karty magnetyczne telefoniczne i inne). Obowiązuje nadesłanie zgłoszenia w terminie do 30 czerwca każdego roku. Adres wydawcy: Związek Harcerstwa Polskiego, Inspektorat Łączności Chorągwi Komendy Kujawsko-Pomorskiej, ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz.

TORUŃ DZIEDZICTWEM KULTURY ŚWIATOWEJ
Wydawcą dyplomu są krótkofalowcy stowarzyszeni w konfraterni przy Towarzystwie Miłośników Torunia. Dyplom wydawany jest z okazji drugiej rocznicy wpisania zespołu staromiejskiego Torunia na światową listę dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie od 4 grudnia 1999 roku do 4 grudnia 2000 roku na pasmach KF i UKF - także za pośrednictwem przemienników naziemnych. Na pasmach KF wymagane jest uzyskanie 100 pkt.; na pasmach UKF - 80 pkt. Punktacja: (a) 5 pkt. za każde QSO ze stacją, której operator jest członkiem konfraterni krótkofalowców przy ToMiTo (SP2: AQB, BBD, BKZ, BMX, EFU, EPV, JLR, MDA, PI, SWT, SWW; SQ2: BNM, JAC, CFV; SP2-0332-TO). Dodatkowe 5 pkt. tytułem, premii za wykonywany przez członka konfraterni zawód, funkcje lub rzemiosło, które miały swoje odzwierciedlenie w średniowiecznym Toruniu. Dane rzemiosło, funkcję lub rodzaj wykonywanego zawodu można zaliczyć tylko raz (ślusarz, straż miejska, poborca celny, gorzelnik, wojska zaciężne, szkutnictwo, bakałarstwo, rajca, kramarz, handlarz, żak). Członkami konfraterni mogą być również operatorzy spoza Torunia i QSOs z nimi zalicza się w ww zasad. Uwaga! QSO z co najmniej 5 członkami konfraterni - obowiązkowe. (b) 1 pkt. za każde QSO ze stacją, której operator nie jest członkiem konfraterni nadającą z terenu średniowiecznego Torunia lub dzielnic administrowanych przez władze tego miasta. Jako osobne QSO traktuje się pracę ze stacją toruńską w przypadku gdy pracuje ona na terenie Torunia i używa znaku .../p lub .../m. Zalicza się także wszystkie stacje pracujące gościnnie w Toruniu. Punkty dodatkowe uzyskuje się za następujące dzielnice miast: Stare Miasto w granicach murów obronnych - 10 pkt., Mokre (ex Dzielnica Partaczy) - 2 pkt., Bydgoskie - 2 pkt., Chełmskie - 2 pkt., Jakubskie łącznie z dzielnicą Rubikowo - 2 pkt. Uwaga! Punkty dodatkowe za każdą dzielnicę można uzyskać tylko jeden raz, niezależnie od ilości QSOs z daną dzielnicą. (c) 30 pkt. za każde QSO ze stacją indywidualną, której operatorem jest członek konfraterni, QRV czasowo z terenu obiektu zabytkowego. Jest to jedyny przypadek, w którym można powtórzyć punktowane QSO z członkiem, a praca z kolejnego zabytku umożliwia zaliczenie kolejnych punktów. (d) 20 pkt. za każde QSO ze stacją indywidualną lub klubową pracującą czasowo z terenu obiektu zabytkowego. Prac z kolejnego zabytku umożliwia zaliczenie kolejnych punktów. (e) 10 pkt. za QSO ze stacją okolicznościową, której praca związana jest z upamiętnieniem historycznych wydarzeń związanych z Toruniem, działalnością statutową Towarzystwa Miłośników Torunia, działalnością władz miasta mającą na celu promocję Torunia. Zgłoszenia i wyciąg z dziennika stacyjnego zawierający: datę, czas, znak, pasmo, emisję, pkt. podstawowe., pkt. dodatkowe z rozbiciem na zwody i dzielnice należy przesłać na adres: Mariusz Thomas SQ2BNM, skr. pocztowa 17, 87-102 Toruń 4. Koszt dyplomu wynosi 10 zł. Wpłaty na konto: Towarzystwo Miłośników Torunia, WBK S.A. oddział Toruń, r-k nr 10901506-4343-128-00-0 z dopiskiem "Dyplom". Do zgłoszenia należy dołączyć karty QSL dla wymienionych w zgłoszeniu stacji oraz kopię dowodu wpłaty. Dyplom dostępny jest dla SWLs. Award Manager - Małgorzata SP2MDA.

TURNIEJE RYCERSKIE NA ZAMKU W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Wydawcą dyplomu jest Klub Łączności SP2KFU przy Centrum Kultury i Sportu w Golubiu-Dobrzyniu. Jest to dyplom okolicznościowy, którego wydawanie ma na celu upamiętnienie Turniei Rycerskich rozgrywanych w tym mieście. Dyplom można zdobyć po uzyskaniu 32 punktów wg. zasad: (a) Stacje okolicznościowe SP0TR, SP0DOD, SP0KFU, 3Z60BE i SP2KFU dają po 10 punktów. (b) Stacje członków klubu SP2KFU: SP2FMN, SP2QVS, SP2SWO, SP2DKZ, SP2DWA, SP2US, SP2FNS, SP2BE, SP2DWA, SP2BHS, SP9BVC, SP2FXM, SQ2DMR, SQ2DMW, SQ2FRO, SQ2CFK, SQ2DYG, SQ2DMT, SQ2DMD dają po 5 pkt. (c) Stacje z miast w których posadowione są lub były zamki krzyżackie - 3 punkty (są to miasta: Chełmno, Grudziądz, Toruń, Kowalewo Pom., Radzyń Chełm., Malbork, Gdańsk, Gniew, Golub-Dobrzyń, Wąbrzeźno, Pieniężno, Sztum, Kwidzyn, Frombork, Elbląg i Brodnica). W czasie trwania Turnieju Rycerskiego tj. w dniach 20-26 lipca każdego roku punkty liczy się podwójnie. Zaliczane są łączności przeprowadzone w okresie po 1 lipca 1975 roku. Koszt dyplomu: 10 zł dla stacji polskich; 10 DM lub 6 USD lub 10 IRCs dla stacji zagranicznych. Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 marca 2000 roku. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty i wymaganą opłatą na adres: Piotr Żydziak SP2QVS, ul. Żeromskiego 16/21, 87-400 Golub-Dobrzyń. Konto: Bank PEKAO S.A. Oddział Rypin, r-k nr 10801545-311584-27004-894000 z dopiskiem "Golub-Dobrzyń". Na UKF dyplom wydaje się za 1 QSO ze stacją klubową lub 3 QSOs z miastami z zamkami krzyżackimi lub 2 QSO z członkami klubu.

WĄCHOCK
Wydawcą dyplomu jest Andrzej Buras SQ7BCG. Dyplom przyznawany jest za: 1 QSO ze stacją okolicznościową z Wąchocka, 2 QSO ze stacją zainstalowaną w m. Wykus (SP0AK, SN0AK) w gminie Wąchock oraz 2 QSO ze stacjami ze Starachowic. Dla stacji posiadających licencje kat. II zaliczane są QSOs za pośrednictwem przemienników. Dyplom dostępny jest także dla SWLs. Koszt dyplomu - 10 zł.. Zgłoszenia (obowiązuje lista GCR) na adres: Andrzej Buras SQ7BCG, skr. poczt. 12, 27-200 Starachowice. Wpłaty na konto PKO BP oddział Starachowice, r-k nr 10202704-61968-270-41.

WROCŁAW MILENIUM 2000
Dyplom okolicznościowy pn. "WROCAŁW MILENIUM 2000" wydawany jest z okazji Jubileuszu 1000-lecia ustanowienia we Wrocławiu biskupstwa oraz roku 2000. Wydawcą jest OT PZK nr 01.Dyplom dostępny jest dla nadawców i nasłuchowców - polskich i zagranicznych - za zdobycie 1000 pkt. przyznanych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia br. przez stacje wrocławskie (z powiatu WW). Punktacja: QSO ze stacją okolicznościową - 500 pkt., QSO ze stacją indywidualną (X)YL - 300 pkt., QSO ze stacją klubowa - 200 pkt., QSO ze stacją indywidualną - 100 pkt. Stacje zagraniczne obowiązuje nawiązanie 2 QSOs lub 1 QSO ze stacją okolicznościową. Koszt dyplomu dla stacji SP wynosi 8 zł; dla stacji zagranicznych 4 IRCs lub 4 USD. Zgłoszenie (lista GCR) na adres: WOT PZK, skr. pocztowa 2190, 50-985 Wrocław 47. Wpłaty złotówkowe na konto WOT PZK, PKO BP IV oddział we Wrocławiu, r-k nr 10205255-12335-270-1. Dyplom jest wielobarwny, formatu A4. Wydrukowany jest na bardzo dobrym papierze. Przedstawia rycinę panoramy starego Wrocławia z dwoma fotografiami współczesnego miasta . (sp6nic)


Magazyn Krótkofalowców QTC, ul. Wielmoży 5b, 82-337 Suchacz-Zamek, tel. 055 2313373, 0601 912-910, E-Mail: qtc@post.pl
© Jacek Dutkiewicz SQ3HXG - NetBase / RadioSerwis 2000-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2002, 00:00. Optymalizacja dla Mozilla Firefox. Strona kodowa ISO-8859-2.